بیت اگرنفل

انالله واناالیه راجعون{بیت اگرنفل}

اقای منصوربیت سیاح {منصورابن علی ابن فالح}{بیت گرنفل}                                                                  ۲۵/۱۲/۹۰ درگذشت همسرگرامیتان رابه شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض...

ادامه ۰ نظر

مطالب بيشتر